De stad Tienen zet verder in op digitalisering. Naast het in gebruik nemen van eNotulen, worden de zittingen van de gemeenteraad vanaf eind februari live uitgezonden via de website van de stad Tienen.

Het stadsbestuur van Tienen maakt voortaan gebruik van de applicatie eNotulen voor haar notulering. Deze week krijgen alle raadsleden een beveiligde tablet ter beschikking om de agendapunten voor te bereiden en op te volgen. Tijdens een infosessie leren ze de applicatie hanteren. “Door de papieren agenda’s te bannen wil de stad op een meer duurzame manier werken”, vertelt algemeen directeur Patricia Willems. “Met eNotulen besparen we aanzienlijk op papier.

 Ook voor de interne werking biedt het systeem heel veel voordelen. De medewerkers kregen de voorbije weken de nodige opleiding en richtlijnen om zelf hun agendapunten in de applicatie in te brengen. 

Na een testperiode, waarin we een tijdje dubbel gedraaid hebben, zal eNotulen vanaf deze week definitief uitgerold worden voor zowel de zittingen van het schepencollege als de gemeenteraad. Voortaan dus geen omslachtige werkwijzen meer om agenda’s en verslagen op te maken.”

“Om het systeem optimaal toe te kunnen passen, werd de ruim 25 jaar oude technische installatie van de raadzaal vervangen”, voegt schepen van interne en externe dienstverlening Gijsbrecht Huts toe. “Een nieuw stemsysteem met projectie- en videomogelijkheden laat toe om de gemeenteraadszitting live te streamen en schriftelijke verslagen te vervangen door videofragmenten die via de website geraadpleegd kunnen worden. Op die manier verlagen we de drempel en kan iedereen thuis vanuit zijn zetel de zittingen volgen. 

De installatie kan bovendien ook ingezet worden voor recepties en huwelijken, zodat ook deze in een modern kleedje gestoken kunnen worden. Met deze nieuwe aanpak maakt de stad verder werk van een digitale dienstverlening en een transparant beleid. Eerder werd al het werken op afspraak voor de dienst burgerzaken en het digitale evenementenloket ingevoerd. eNotulen en livestreaming gaan een stap verder.”

Voor de implementatie van het systeem ging de dienst ICT te rade bij steden zoals Diest en Sint-Truiden die al langer op deze manier werken. De eerstvolgende gemeenteraadszitting op donderdag 28 februari ’19 zal alvast live gevolgd kunnen 

worden via www.tienen.be/gemeenteraad-live.

Copyright ©  10 FM 2022. –  Privacybeleid – Cookies