Mantelzorgpremie Linter

Het is algemeen bekend dat zorgbehoevende mensen liefst zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. ‘Een oude boom verplant je niet’, hoor je de mensen nogal eens zeggen, maar dit is zonder hulp niet altijd haalbaar.

Het OCMW Linter wil daarom een ondersteuning geven aan personen, en families die de taak op zich hebben genomen om een zwaar zorgbehoevende persoon in zijn vertrouwde thuismilieu te verzorgen en op te vangen. Dit gaan we doen door het geven van een mantelzorgpremie.

Wat is een mantelzorger?
Onder een mantelzorger, verstaan we, iemand die op geregelde basis een zorgbehoevende inwoner van onze gemeente helpt en bijstaat. Je hoeft dus geen familie te zijn om mantelzorger te zijn.

Wanneer heb je recht op een mantelzorgpremie?
Ten eerste moet de zorgbehoevende persoon beschik[1]ken over een recent attest van een zorgkas, waarin hij of zij als zorgbehoevend erkend wordt. M.a.w. iemand die een uitkering krijgt van de zorgverzekering (deze bedraagt 130,00 EUR per maand), komt in aanmerking voor de mantelzorgpremie van het OCMW. Ten tweede moet de zorgbehoevende persoon een inwoner zijn van de gemeente Linter (dus: ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente). Voor de mantelzorger speelt de woon[1]plaats geen rol. Hoeveel bedraagt de mantelzorgpremie? De mantelzorgpremie bedraagt € 50 per jaar. Deze wordt uitbetaald vanaf het jaar dat de zorgbehoevende persoon een uitkering ontvangt van de zorgverzeke[1]ring.

Hoe vraag je de premie aan?
De aanvraag voor de mantelzorgpremie kan gebeuren via het “aanvraagformulier”. Bij dit aanvraagformulier, dient het bewijs gevoegd te worden dat men zorg behoevend is. Het enige bewijs dat in aanmerking wordt genomen is een kopie van een brief van een zorgkas waarin een persoon als zorgbehoevende wordt erkend. Aanvragen kunnen elke maand van het jaar gedaan worden en dienen jaarlijks hernieuwd te worden.

De personen die in 2020 een mantelzorgpremie ontvingen, worden dus graag verzocht om hun aanvraag te hernieuwen voor de mantelzorgpremie van 2021.

Thank you for your vote!
Beoordeling plaatsen: 0 van 5 (volgens 0 votes)

Copyright ©  10 FM 2021. –  Privacybeleid – Cookies