Oproepingsbrief Vaccine

Wanneer krijg je je oproepingsbrief voor een coronavaccin? En hoe ziet die brief eruit?

1. Wanneer zal je je uitnodiging krijgen?
Als alles goed gaat – maar dat hangt af van de levering van de vaccins – zal iedereen tussen maart en juni uitgenodigd worden om zich te laten vaccineren. Concreet zal je twee weken voordat je verwacht wordt in een vaccinatiecentrum een brief in de bus krijgen. Naast die brief zal je ook een e-mail en een sms krijgen met dezelfde boodschap.

2. Wat staat er in de uitnodiging?
De brief bestaat uit drie bladzijden:
• De eerste pagina is een e-ticket met daarop een streepjes- en QR-code én een link naar een website waar je je kan registreren: laatjevaccineren.be.
Deze pagina moet je meenemen naar het vaccinatiecentrum. Goed bijhouden dus.
• Op de ommekant zal je het precieze tijdstip kunnen lezen waarop je in het vaccinatiecentrum verwacht wordt. Het gaat om twee data: één voor je eerste inenting en één voor de herhalingsprik, een aantal weken later, afhankelijk van het gebruikte vaccin.
• Op het laatste kantje staat praktische informatie over de vaccinatie zelf.

3. Wat moet je met de uitnodiging doen?
In de brief, mail en sms wordt gevraagd om je te registreren voor een bepaalde datum. Dat betekent dat je online of telefonisch laat weten of je al dan niet op die twee voorgestelde data op de afspraak kan zijn in het vaccinatiecentrum.

Registreren zal je online kunnen door te surfen naar de website laatjevaccineren.be en daar je persoonlijke code in te vullen.

Om te voorkomen dat je die code van 33 tekens moet overtypen, kan je op de brief ook een QR-code scannen, waardoor je automatisch op een webpagina komt, waar je code al is ingevuld. Wie een e-mail of sms krijgt (maar dat zal alleen gebeuren als je ziekenfonds die gegevens heeft) zal ook een link krijgen. Als je daarop klikt, zal je op een webpagina komen waar je persoonlijke code ook al is ingevuld.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft ook aan de burgers gedacht die niet online zijn: op de papieren uitnodiging zal ook een telefoonnummer staan waar je naar kan bellen om je te registreren. Wie naar dat nummer belt komt bij een callcenter terecht dat verbonden is aan je lokale vaccinatiecentrum.
Daar zullen ze je verder kunnen helpen op basis van je naam en rijksregisternummer.

4. Wat als je niet op de afspraak kan zijn?
In de uitnodiging zullen dus twee tijdstippen staan waarop je verwacht wordt in het vaccinatiecentrum in je regio: één voor je eerste inenting en één voor de herhalingsprik, enkele weken later. Maar wat als je op deze data niet kan? Dan kan je een andere afspraak maken. Dat wordt ook uitgelegd in de
brief en mail: via de link om je te registreren zal je een nieuwe afspraak kunnen maken.

Wie geen internet heeft, zal dit ook telefonisch kunnen, via het nummer van het lokale callcenter dat vermeld staat in de uitnodiging.

5. Wat als je je niet wil laten vaccineren?
Iedereen die nog niet ingeënt is, zal dus de komende maanden uitgenodigd worden om zich te laten vaccineren. Het Agentschap Zorg en Gezondheid hoopt ook dat iedereen op deze uitnodiging zal ingaan.

Om groepsimmuniteit te krijgen moet immers zo’n 70 procent van de bevolking gevaccineerd zijn tegen het coronavirus.
Maar het is dus niet verplicht om je te laten vaccineren: iedereen krijgt de vrije keuze. Al wijst woordvoerder Joris Moonens erop dat er maar weinig redenen zijn om je niet te laten vaccineren. Alleen een beperkt aantal mensen, met een allergie voor polyethyleenglycol of polysorbaat, laten zich beter niet vaccineren.

Thank you for your vote!
Beoordeling plaatsen: 0 van 5 (volgens 0 votes)

Copyright ©  10 FM 2022. –  Privacybeleid – Cookies