INTRO

Niets van deze site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd, verspreid of op enige andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 10 FM. 10 FM wenst de privacy van elke bezoeker van deze site te garanderen en doet dit met inachtneming van alle wettelijke en andere bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Inzamelen van informatie

www.10fm.be bewaart ook informatie in haar databanken die noodzakelijk is om bepaalde diensten aan te bieden. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te garanderen. Verder kan deze informatie gebruikt worden om via analyses de dienstverlening verder te verbeteren en om u verder gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

1. COOKIES

www.10fm.be maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker worden weggeschreven om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Cookies sturen geen persoonlijke informatie over de gebruiker door.

Wat zijn cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die door websites die je bezoekt op jouw computer geplaatst worden. Zo worden er bij een bezoek aan deze website cookies opgeslagen op de harde schijf van jouw computer, zodat je bij een volgend bezoek aan deze website als gebruiker wordt herkend. Zo zal je bijvoorbeeld niet telkens opnieuw hoeven aan te melden wanneer je gebruik wil maken van de Diensten van 10 FM. Door 10 FM, en/of door derden, kan zo informatie over jouw gebruik van deze website en van andere websites worden verzameld. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties. Voor zover 10 FM met behulp van cookies persoonsgegevens over jou verzamelt, verwerkt 10 FM die conform de bepalingen van dit privacy- en cookiebeleid.

Welke cookies gebruikt 10 FM

10 FM maakt op al haar websites gebruik van cookies. Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als je je browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgende bezoek aan deze website worden uitgelezen.

10 FM plaatst zelf cookies, ook wel first party cookies genoemd. Deze cookies zijn gemaakt door of voor 10 FM, worden door 10 FM op jouw computer opgeslagen en alleen 10 FM heeft toegang tot deze cookies en de informatie die door middel van de cookie wordt verzameld. Zulke cookies worden door 10 FM bijvoorbeeld om er voor te zorgen dat je niet telkens opnieuw hoeft aan te melden wanneer je gebruik wil maken van de diensten van 10 FM of om te zorgen dat je niet te vaak dezelfde advertentie te zien krijgt.

Er worden ook door derden cookies geplaatst via de websites van 10 FM, ook wel third party cookies genoemd. Cookies van derde partijen zijn gemaakt door of voor derde partijen, worden door derde partijen op jouw computer opgeslagen, en alleen derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld.

Het is belangrijk om te weten dat 10 FM geen zeggenschap heeft over en/of kennis heeft van de inhoud en de werking van deze ‘third party cookies’. Derden die via de Diensten cookies kunnen plaatsen, zijn bijvoorbeeld advertentienetwerken die de advertenties plaatsen op de websites van 10 FM.

Ook sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en Google+ kunnen cookies plaatsen via de websites van 10 FM. Dat gebeurt via de buttons van deze sociale netwerken die op de websites van 10 FM kunnen worden aangeboden om content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”).

Hoe kan je cookies weigeren en verwijderen

Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens jouw volgende gebruik van de websites van 10 FM geen nieuwe cookies meer ontvangt. De wijze waarop verschilt per browser: raadpleeg eventueel de help functie van je browser. Daar kan je ook vinden hoe je reeds eerder geplaatste cookies kunt verwijderen. NB: als je helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, dien je deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle computers die je gebruikt. Als je cookies weigert en/of verwijdert, kan het gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website of dat je geen toegang hebt tot bepaalde Diensten.

2. INGEBEDDE INHOUD

Pagina’s op deze site kunnen bijvoorbeeld ingesloten inhoud bevatten, zoals YouTube-video’s. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt ​​zich op exact dezelfde manier als wanneer u de andere website hebt bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud bewaken, inclusief het bijhouden van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en bent aangemeld bij die website. Hieronder vindt u een lijst met de services die we gebruiken:

FACEBOOK

De plug-in voor Facebook-pagina’s wordt gebruikt om onze Facebook-tijdlijn op onze site weer te geven. Facebook heeft zijn eigen cookie- en privacybeleid waarover we geen controle hebben. Er is geen installatie van cookies van Facebook en uw IP wordt niet naar een Facebook-server verzonden totdat u ermee instemt. Zie hun privacybeleid hier: Facebook Privacybeleid.

TWITTER

We gebruiken de Twitter API om onze tweets-tijdlijn op onze site weer te geven. Twitter heeft zijn eigen cookie- en privacybeleid waarover we geen controle hebben. Uw IP wordt pas naar uw Twitter-server verzonden als u daarmee akkoord gaat. Zie hun privacybeleid hier: Twitter Privacybeleid.

YOUTUBE

We gebruiken YouTube-video’s die zijn ingesloten op onze site. YouTube heeft zijn eigen cookie- en privacybeleid waarover we geen controle hebben. Er is geen installatie van cookies van YouTube en uw IP wordt pas naar uw YouTube-server verzonden als u daarmee instemt. Zie hun privacybeleid hier: Privacybeleid van YouTube.

TOESTEMMINGSKEUZE

Wij bieden u de keuze om dit te accepteren of niet, wij vragen om toestemming voor alle ingesloten inhoud en er worden geen gegevens overgedragen voordat u ermee instemde. De onderstaande selectievakjes tonen u alle instortvoorzieningen waarmee u tot nu toe hebt ingestemd. Je kunt je op elk gewenst moment afmelden door de vinkjes weg te halen en op de updateknop te klikken.

  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

3. HOE LANG WIJ BEWAREN UW GEGEVENS

Wanneer u een reactie schrijft of ons een bericht stuurt, blijven de metagegevens behouden totdat (indien) u ons zegt deze te verwijderen. We gebruiken deze gegevens zodat we u kunnen herkennen en uw opmerkingen automatisch kunnen goedkeuren in plaats van deze voor modereren.

Als u zich registreert op onze website, slaan we ook de persoonlijke gegevens op die u in uw gebruikersprofiel opgeeft.

U kunt uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment bekijken, bewerken of verwijderen (behalve het wijzigen van uw gebruikersnaam). Website-beheerders kunnen die informatie ook bekijken en bewerken.

4. BEVEILIGINGSMAATREGELEN

We gebruiken het SSL / HTTPS-protocol op onze hele site. Dit versleutelt onze gebruikerscommunicatie met de servers, zodat persoonlijk identificeerbare informatie niet zonder toestemming door derden wordt vastgelegd / gehackt. 

In geval van een datalek, nemen systeembeheerders onmiddellijk alle benodigde stappen om te zorgen voor systeemintegriteit, contact met getroffen gebruikers en zullen probeer zo nodig wachtwoorden opnieuw in te stellen.

5. UW GEGEVENS RECHTSGELDIGE RECHTEN

Als u een geregistreerd account heeft op deze website of opmerkingen hebt achtergelaten, kunt u een geëxporteerd bestand aanvragen van de persoonlijke gegevens die we bewaren, inclusief eventuele aanvullende gegevens die u ons hebt verstrekt.

U kunt ook vragen om alle persoonlijke gegevens die we hebben opgeslagen te wissen. Dit omvat niet alle gegevens die we verplicht zijn te bewaren voor administratieve, wettelijke of veiligheidsdoeleinden. Kortom, we kunnen geen gegevens wissen die van vitaal belang zijn voor u als actieve luisteraar (d.w.z. basisaccountinformatie zoals een e-mailadres).

Als u wilt dat al uw gegevens worden gewist, kunnen we u geen ondersteuning of andere productgerelateerde services meer bieden.

GDPR-RECHTEN

Uw privacy is voor ons van cruciaal belang. Met de GDPR proberen we de GDPR-standaard te ondersteunen. 10 FM stelt inwoners van de Europese Unie in staat gebruik te maken van haar service. Daarom is het de bedoeling van 10 FM om te voldoen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie hier voor meer informatie: EU GDPR Information Portal.

6. VRIJGEVEN VAN GEGEVENS VOOR WETTELIJKE DOELEINDEN

Soms kan het noodzakelijk of wenselijk worden dat 10 FM, voor juridische doeleinden, uw informatie vrijgeeft als reactie op een verzoek van een overheidsinstantie of een particuliere procespartij. U stemt ermee in dat wij uw informatie aan een derde mogen bekendmaken als wij van mening zijn dat het in goed vertrouwen wenselijk is om dit te doen met het oog op een civiele actie, een strafrechtelijk onderzoek of andere juridische kwesties.

In het geval dat we een dagvaarding ontvangen die van invloed is op uw privacy, kunnen we ervoor kiezen u op de hoogte te stellen om u in de gelegenheid te stellen een verzoek in te dienen om de dagvaarding te vernietigen, of we kunnen proberen het zelf te vernietigen, maar we zijn ook niet verplicht om het te doen. We kunnen u ook proactief rapporteren en uw informatie vrijgeven aan derden, indien wij van mening zijn dat het om juridische redenen verstandig is om dit te doen, zoals ons vermoeden dat u bent betrokken bij frauduleuze activiteiten.

U vrijwaart ons van alle schade die kan voortvloeien uit of betrekking heeft op de vrijgave van uw gegevens op een verzoek van wetshandhavingsinstanties of particuliere rechtzoekenden. Elke doorgifte van persoonsgegevens voor juridische doeleinden gebeurt alleen in overeenstemming met de wetten van het land waar u woont verblijven in.

7. WIJZIGINGEN

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer we dit privacybeleid wijzigen, werken we deze pagina dienovereenkomstig bij en moeten we de wijzigingen accepteren om ons in staat te stellen onze services te blijven gebruiken.

INTRO

Niets van deze site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd, verspreid of op enige andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 10 FM. 10 FM wenst de privacy van elke bezoeker van deze site te garanderen en doet dit met inachtneming van alle wettelijke en andere bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Inzamelen van informatie

www.10fm.be bewaart ook informatie in haar databanken die noodzakelijk is om bepaalde diensten aan te bieden. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te garanderen. Verder kan deze informatie gebruikt worden om via analyses de dienstverlening verder te verbeteren en om u verder gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

1. COOKIES

www.10fm.be maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker worden weggeschreven om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Cookies sturen geen persoonlijke informatie over de gebruiker door.

Wat zijn cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die door websites die je bezoekt op jouw computer geplaatst worden. Zo worden er bij een bezoek aan deze website cookies opgeslagen op de harde schijf van jouw computer, zodat je bij een volgend bezoek aan deze website als gebruiker wordt herkend. Zo zal je bijvoorbeeld niet telkens opnieuw hoeven aan te melden wanneer je gebruik wil maken van de Diensten van 10 FM. Door 10 FM, en/of door derden, kan zo informatie over jouw gebruik van deze website en van andere websites worden verzameld. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties. Voor zover 10 FM met behulp van cookies persoonsgegevens over jou verzamelt, verwerkt 10 FM die conform de bepalingen van dit privacy- en cookiebeleid.

Welke cookies gebruikt 10 FM

10 FM maakt op al haar websites gebruik van cookies. Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als je je browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgende bezoek aan deze website worden uitgelezen.

10 FM plaatst zelf cookies, ook wel first party cookies genoemd. Deze cookies zijn gemaakt door of voor 10 FM, worden door 10 FM op jouw computer opgeslagen en alleen 10 FM heeft toegang tot deze cookies en de informatie die door middel van de cookie wordt verzameld. Zulke cookies worden door 10 FM bijvoorbeeld om er voor te zorgen dat je niet telkens opnieuw hoeft aan te melden wanneer je gebruik wil maken van de diensten van 10 FM of om te zorgen dat je niet te vaak dezelfde advertentie te zien krijgt.

Er worden ook door derden cookies geplaatst via de websites van 10 FM, ook wel third party cookies genoemd. Cookies van derde partijen zijn gemaakt door of voor derde partijen, worden door derde partijen op jouw computer opgeslagen, en alleen derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld.

Het is belangrijk om te weten dat 10 FM geen zeggenschap heeft over en/of kennis heeft van de inhoud en de werking van deze ‘third party cookies’. Derden die via de Diensten cookies kunnen plaatsen, zijn bijvoorbeeld advertentienetwerken die de advertenties plaatsen op de websites van 10 FM.

Ook sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en Google+ kunnen cookies plaatsen via de websites van 10 FM. Dat gebeurt via de buttons van deze sociale netwerken die op de websites van 10 FM kunnen worden aangeboden om content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”).

Hoe kan je cookies weigeren en verwijderen

Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens jouw volgende gebruik van de websites van 10 FM geen nieuwe cookies meer ontvangt. De wijze waarop verschilt per browser: raadpleeg eventueel de help functie van je browser. Daar kan je ook vinden hoe je reeds eerder geplaatste cookies kunt verwijderen. NB: als je helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, dien je deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle computers die je gebruikt. Als je cookies weigert en/of verwijdert, kan het gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website of dat je geen toegang hebt tot bepaalde Diensten.

2. INGEBEDDE INHOUD

Pagina’s op deze site kunnen bijvoorbeeld ingesloten inhoud bevatten, zoals YouTube-video’s. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt ​​zich op exact dezelfde manier als wanneer u de andere website hebt bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud bewaken, inclusief het bijhouden van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en bent aangemeld bij die website. Hieronder vindt u een lijst met de services die we gebruiken:

FACEBOOK

De plug-in voor Facebook-pagina’s wordt gebruikt om onze Facebook-tijdlijn op onze site weer te geven. Facebook heeft zijn eigen cookie- en privacybeleid waarover we geen controle hebben. Er is geen installatie van cookies van Facebook en uw IP wordt niet naar een Facebook-server verzonden totdat u ermee instemt. Zie hun privacybeleid hier: Facebook Privacybeleid.

TWITTER

We gebruiken de Twitter API om onze tweets-tijdlijn op onze site weer te geven. Twitter heeft zijn eigen cookie- en privacybeleid waarover we geen controle hebben. Uw IP wordt pas naar uw Twitter-server verzonden als u daarmee akkoord gaat. Zie hun privacybeleid hier: Twitter Privacybeleid.

YOUTUBE

We gebruiken YouTube-video’s die zijn ingesloten op onze site. YouTube heeft zijn eigen cookie- en privacybeleid waarover we geen controle hebben. Er is geen installatie van cookies van YouTube en uw IP wordt pas naar uw YouTube-server verzonden als u daarmee instemt. Zie hun privacybeleid hier: Privacybeleid van YouTube.

TOESTEMMINGSKEUZE

Wij bieden u de keuze om dit te accepteren of niet, wij vragen om toestemming voor alle ingesloten inhoud en er worden geen gegevens overgedragen voordat u ermee instemde. De onderstaande selectievakjes tonen u alle instortvoorzieningen waarmee u tot nu toe hebt ingestemd. Je kunt je op elk gewenst moment afmelden door de vinkjes weg te halen en op de updateknop te klikken.

  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

3. HOE LANG WIJ BEWAREN UW GEGEVENS

Wanneer u een reactie schrijft of ons een bericht stuurt, blijven de metagegevens behouden totdat (indien) u ons zegt deze te verwijderen. We gebruiken deze gegevens zodat we u kunnen herkennen en uw opmerkingen automatisch kunnen goedkeuren in plaats van deze voor modereren.

Als u zich registreert op onze website, slaan we ook de persoonlijke gegevens op die u in uw gebruikersprofiel opgeeft.

U kunt uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment bekijken, bewerken of verwijderen (behalve het wijzigen van uw gebruikersnaam). Website-beheerders kunnen die informatie ook bekijken en bewerken.

4. BEVEILIGINGSMAATREGELEN

We gebruiken het SSL / HTTPS-protocol op onze hele site. Dit versleutelt onze gebruikerscommunicatie met de servers, zodat persoonlijk identificeerbare informatie niet zonder toestemming door derden wordt vastgelegd / gehackt. 

In geval van een datalek, nemen systeembeheerders onmiddellijk alle benodigde stappen om te zorgen voor systeemintegriteit, contact met getroffen gebruikers en zullen probeer zo nodig wachtwoorden opnieuw in te stellen.

5. UW GEGEVENS RECHTSGELDIGE RECHTEN

Als u een geregistreerd account heeft op deze website of opmerkingen hebt achtergelaten, kunt u een geëxporteerd bestand aanvragen van de persoonlijke gegevens die we bewaren, inclusief eventuele aanvullende gegevens die u ons hebt verstrekt.

U kunt ook vragen om alle persoonlijke gegevens die we hebben opgeslagen te wissen. Dit omvat niet alle gegevens die we verplicht zijn te bewaren voor administratieve, wettelijke of veiligheidsdoeleinden. Kortom, we kunnen geen gegevens wissen die van vitaal belang zijn voor u als actieve luisteraar (d.w.z. basisaccountinformatie zoals een e-mailadres).

Als u wilt dat al uw gegevens worden gewist, kunnen we u geen ondersteuning of andere productgerelateerde services meer bieden.

GDPR-RECHTEN

Uw privacy is voor ons van cruciaal belang. Met de GDPR proberen we de GDPR-standaard te ondersteunen. 10 FM stelt inwoners van de Europese Unie in staat gebruik te maken van haar service. Daarom is het de bedoeling van 10 FM om te voldoen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie hier voor meer informatie: EU GDPR Information Portal.

6. VRIJGEVEN VAN GEGEVENS VOOR WETTELIJKE DOELEINDEN

Soms kan het noodzakelijk of wenselijk worden dat 10 FM, voor juridische doeleinden, uw informatie vrijgeeft als reactie op een verzoek van een overheidsinstantie of een particuliere procespartij. U stemt ermee in dat wij uw informatie aan een derde mogen bekendmaken als wij van mening zijn dat het in goed vertrouwen wenselijk is om dit te doen met het oog op een civiele actie, een strafrechtelijk onderzoek of andere juridische kwesties.

In het geval dat we een dagvaarding ontvangen die van invloed is op uw privacy, kunnen we ervoor kiezen u op de hoogte te stellen om u in de gelegenheid te stellen een verzoek in te dienen om de dagvaarding te vernietigen, of we kunnen proberen het zelf te vernietigen, maar we zijn ook niet verplicht om het te doen. We kunnen u ook proactief rapporteren en uw informatie vrijgeven aan derden, indien wij van mening zijn dat het om juridische redenen verstandig is om dit te doen, zoals ons vermoeden dat u bent betrokken bij frauduleuze activiteiten.

U vrijwaart ons van alle schade die kan voortvloeien uit of betrekking heeft op de vrijgave van uw gegevens op een verzoek van wetshandhavingsinstanties of particuliere rechtzoekenden. Elke doorgifte van persoonsgegevens voor juridische doeleinden gebeurt alleen in overeenstemming met de wetten van het land waar u woont verblijven in.

7. WIJZIGINGEN

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer we dit privacybeleid wijzigen, werken we deze pagina dienovereenkomstig bij en moeten we de wijzigingen accepteren om ons in staat te stellen onze services te blijven gebruiken.

Copyright ©  10 FM 2022. –  Privacybeleid – Cookies